S’ha detectat que la informació relativa a les noves línies i canvis de recorregut que apareix a algunes aplicacions externes de consulta i de informació de Mobilitat no està actualitzada.
Teniu disponible la informació relativa a les millores a la xarxa a la nostra web, consultant aquest enllaç.
Si desitgeu aclarir alguna qüestió sobre les nostres línies, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i us informarem del que necessiteu.

 Consulta l'estat del servei. Veure informació detallada.