Millores a la xarxaMilloren els horaris
S’amplia l’horari a tot el dia (de 7.30 a 21.00h).