L'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) ja ha instal·lat 40 plataformes en diversos municipis, i n'hi ha 20 més de previstes. Estan fetes de PVC reciclat i reciclable, resultant molt més sostenibles i pràctiques.

El muntatge d'aquestes plataformes facilita l'embarcament dels passatgers i es porta a terme per ordenar l'espai dedicat a la parada, i les possibles interaccions amb altres tipus de mobilitat que conviuen a la ciutat. Les enquestes de satisfacció dutes a terme recentment mostren que el 98% dels usuaris del servei de Bus Metropolità a Santa Coloma de Gramenet valoren positivament aquesta iniciativa.

Els avantatges principals que aporta una plataforma de parada són:

  • Delimiten l'espai a la vorera, augmentant-lo i diferenciant-lo de la vorera dedicada als desplaçaments a peu.
  • Delimiten l'espai de la calçadaevitant l'incivisme en l'aparcament.
  • Donen accessibilitat a qualsevol l'usuari, especialment als que tenen mobilitat reduïda de qualsevol grau.
  • Faciliten la circulació dels autobusosque eviten maniobres i permeten accedir a la parada de forma més ràpida, còmoda i segura.
  • Possibiliten la instal·lació de marquesinesque milloren les condicions d'espera a l'espai de la parada i la informació.
     

Plataformes accessibilitat

Plataformes accessibilitat