5 de febrer de 2016

El 2015 ha estat un bon any per al transport públic, especialment a l’àmbit del Barcelonés Nord. Totes dues xarxes d’autobús, la diürna i la nocturna, han experimentat un important increment d’usuaris: el servei nocturn ha crescut un 7’1% i el diürn ho ha fet un 4,7%. Tot plegat, més d’un milió i mig de viatgers amb un creixement sostingut que confirma la tendència positiva iniciada el 2012.

Record de viatgers al Nitbus

Després d’uns anys de contenció, cal destacar que el Nitbus ha assolit la xifra més elevada de viatgers des del seu inici amb prop de 4 milions i mig de persones usuàries. Encara que totes les línies han crescut en volum de viatgers, les més utilitzades son la N6 i la N2. El màxim històric de demanda  per mesos es va produir al mes de juliol amb prop de mig milió de viatgers transportats.

El servei diürn creix de forma continuada

Amb gairebé 27 milions de passatgers i una mitja en dia feiner de 92.000 usuaris, la xarxa diürna ha millorat els seus registres en tots els mesos destacant especialment els d’octubre i novembre com els de més utilització. Tanmateix les línies B27, B29, B19 i B30 són, dins del conjunt de la xarxa, les que transporten un major volum de passatgers.  

Aquestes dades estadístiques confirmen que el creixement constant de viatgers en els últims anys reflecteix la bona salut del transport públic en l’àmbit de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Evolucio viatgers