24 de maig de 2016

L’empresa TUSGSAL, a través de la seva filial DITU, SLU, ha adquirit la totalitat de les accions i participacions socials representatives del 100% del capital del conjunt de societats que integren el Grup Transports Generals (TG).

Els orígens d’aquest grup empresarial es remunten a l’any 1925 amb la creació del servei de viatgers entre Sant Salvador de Guardiola i Manresa, encara que no va ser fins l’any 1967 que es va constituir l’empresa de caire familiar amb el nom de SA Masats. Posteriorment, es foren incorporant la resta d’empreses al grup. Entre totes elles gestionen diverses concessions de dues comarques de la Catalunya central: l’Anoia i el Bages, i també del Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

L’adquisició del Grup TG suposa per a TUSGSAL l’ampliació de l’àmbit d’actuació territorial amb la gestió de concessions del transport urbà i interurbà de viatgers que ofereixen servei a nombroses poblacions de les comarques anteriors, entre d’altres, Igualada, Manresa, Olesa de Montserrat, Martorell, el Papiol, Castellbisbal, Terrassa, Rubí i Matadepera. Així mateix, la incorporació d’aquest grup està en línia amb els objectius establerts en el Pla Estratègic de TUSGSAL, en el qual l’expansió geogràfica, la diversificació i el desenvolupament del model d’empresa són essencials.

Aquesta operació representa una oportunitat única en el sector del transport de viatgers a Catalunya i suposa un nou impuls per a l’empresa, que li permetrà continuar creixent en una activitat de la qual disposa de coneixement i experiència, mantenint-se fidel al model d’economia social que la identifica. Aquest model mercantil és el que millor defineix TUSGSAL: ser una empresa d’economia social en la qual la majoria de les persones que en formen part també en són accionistes. L’organització té una filosofia de treball conjunta en la que la implicació, la comunicació interna i la responsabilitat social corporativa en destaquen com a factors intrínsecs del propi model.

A TUSGSAL treballem amb il·lusió i rigor per mantenir-nos com un dels principals operadors privats de referència a Catalunya i, d’aquesta manera, exportar el nostre model d’economia social en coherència amb el compromís històric de seguir participant, amb responsabilitat, en el teixit social, sent sempre fidels als nostres orígens.