7 de novembre de 2016

recollida roba 2016

Des de mitjans de setembre, la Comissió Social de TUSGSAL, al costat de Formació i Treball “la Fundació amiga”, va posar en marxa una acció solidària de recollida de roba d’uniformitat o d’altre tipus entre els seus més de 800 treballadors i treballadores. Per aquesta acció, amb motiu de l’estrena del nou vestuari d’hivern de la companyia el dia 1 de novembre, es va notificar a la plantilla que aquells que estimessin oportuna la causa, podien recopilar i donar les peces dels seus antics uniformes i dipositar-les en els contenidors ubicats a les cotxeres.

La resposta del personal de TUSGSAL ha estat un èxit, aconseguint un total de més de 3000 quilos de roba en perfecte estat per a la seva reutilització. Des de la Comissió Social s’agraeix la col·laboració a tots els companys per la seva implicació amb aquesta iniciativa solidària, que contribueix a fomentar la sensibilitat social i millora la capacitat de treballar en equip en els nostres valors i principis més arrelats.