La Directora de la delegació d'AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) a Catalunya, Eva Subirà, va entregar a TUSGSAL el premi en reconeixement per la preocupació de l'empresa en l'àmbit de la seguretat i salut dels seus treballadors.

Des de sempre, l'esforç de TUSGSAL ha estat donar el millor servei als seus usuaris i a la societat. Per aconseguir-ho han assolit compromisos per millorar tots els aspectes de la seva gestió, seguint normes de qualitat que han estat reconegudes i certificades per AENOR. Des del 2001, amb la primera certificació ISO 9001 de gestió de qualitat, l'empresa ha aconseguit reconeixements en l'àmbit de la gestió ambiental (ISO 14001) i la seguretat i salut en el treball (OSHAS 18001 i UNE-EN 13816).

José M. Parra, director de l'Àmbit de Serveis Generals, va destacar la importància de què en una empresa d'economia social com TUSGSAL es valori i es tingui cura dels treballadors i que hi hagi una implicació amb la societat més enllà de l'àmbit empresarial. Per estandaritzar i dur a terme aquests objectius de qualitat, TUSGSAL va implantar un Sistema Integral de Gestió (SIG) que es suporta en tres pilars: una gestió empresarial de qualitat, la responsabilitat mediambiental i el compromís amb la seguretat i salut laboral.

Carles Salas, Responsable del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de Tusgsal va fer extensiu aquest reconeixement a tot el seu equip.