En el transcurs de la reunió, el Sr. Justo Alarcón, President del Consell d’Administració, acompanyat dels directius de l’Empresa va fer un repàs dels diferents aspectes més destacats de l'any 2013 :

  • Una valoració positiva d’un any en el que s’han assolit els objectius empresarials i socials previstos.
  • El canvi de tendència en la xifra total de viatgers transportats que, a diferencia dels últims anys, ha crescut un 2,4% en el servei diürn i un 1,2 % en el Nitbus, recuperació que s’ha produït especialment en el segon semestre de l’any.
  • La bona valoració dels serveis que fan els usuaris mitjançant les enquestes de satisfacció .
  • Obtenció d’una nova certificació de qualitat AENOR confirmant l’aposta de l’Empresa per l’excel·lència i la qualitat en els diferents àmbits del servei.
  • Quant a les empreses del grup, el Sr. Alarcón va destacar el bon resultat del servei de l’Aerobús, que va incrementar el seu passatge, i el manteniment, dins de les especials característiques del sector, dels serveis de transport sanitari.

De cara a l'exercici 2014 va destacar especialment la incorporació del nou director general de l’empresa, el Sr. Carles Fàbregas, persona molt experta i de reconegut prestigi professional en el món de la mobilitat i del transports públic.

Va assenyalar també, entre altres aspectes, la incorporació de 42 nous vehicles a la flota; la decidida voluntat de seguir treballant en benefici dels usuaris i la millora dels canals de comunicació; l’obtenció d’una nova certificació de qualitat (ISO 39000 de Seguretat Vial).

Finalment, va deixar palès el compromís de TUSGSAL, com empresa de economia social, i de tots els empleats de continuar treballant en favor de la societat i dels usuarisdels serveis en particular.