L’empresa TUSGSAL s’uneix aquest més d’octubre al Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH), eina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya (OCCC) per a empreses, entitats u organitzacions que busquen un compromís per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la normativa. Mitjançant aquest acord, TUSGSAL es compromet a fer un seguiment de les seves emissions GEH i establir anualment mesures per a reduir-les. D'aquesta manera, l'empresa fa un pas més cap a un model econòmic i energètic sostenible, al capdavant de les organitzacions que emprenen accions i se sensibilitzen sobre la necessitat d’actuar en favor del clima. Seguint les experiències portades a terme en altres països europeus, s'ha constatat que aquests acords entre els sectors públic i privat són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

TUSGSAL disposa d’altres eines per a millorar l’eficàcia i l’eficiència del servei que realitza i per a minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat. L’aposta de TUSGSAL per la qualitat i l’excel·lència i la voluntat d’oferir cada dia un servei millor, es tradueix en la implantació d’un sistema integrat de gestió en el qual conflueixen la protecció del medi ambient, la seguretat i la salut de les persones, la qualitat en la prestació del servei i la seguretat viària. Així ho avalen les certificacions ISO 9001 de Gestió de la qualitat, OHSAS 18001 de Seguretat i salut en el treball, UNE-ISO 39001 de Seguretat viària , UNE-EN-13816 de Transport de viatgers, ISO 14001 de Gestió ambiental, UNE-EN-ISO 50001 de Sistema de gestió energètica, el distintiu de garantia de qualitat ambiental de la flota de vehicles i el certificat d’empresa saludable.

nike free run 5.0 online