Les  dues entitats tenen interessos comuns en els camps acadèmic, científic, cultural i social


Clica per ampliar

La Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu estrènyer vincles entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, institucions científiques, tecnològiques i culturals. La Fundació és titular de tres centres universitaris on s’imparteixen estudis Tecnològics, d’empresa i Salut. L’empresa TUSGSAL ha signat avui un acord de cooperació amb el Tecnocampus que té per finalitat manifestar la voluntat de col·laborar, dins el marc dels respectius àmbits d’actuació, en activitats de formació pràctica i investigació científica en l’àrea de l’Economia Social. De fet, dins d’aquest acord marc, la Fundació Tecnocampus representa a la Càtedra d’Economia Social, impulsada des de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’empresa Tecnocampus (ESCSET). Existeix la voluntat entre ambdues entitats d’intensificar les relacions entre el món universitari, la societat i el territori col·laborant a través de programes d’Economia Social que impliquin la participació del professorat de l’ESCSET.

El seguiment, eficaç compliment d’aquest acord i l’elaboració d’activitats i projectes específics aniran a càrrec del director de la càtedra, Dr. Eloi Serrano Robles. L’interlocutor, en el cas de TUSGSAL, serà el seu Director General, Sr. Carles Fàbregas.  

L’acte de signatura s’ha celebrat a les instal·lacions del Tecnocampus a Mataró i, a més de la presència de Serrano i Fàbregas, ha comptat amb els signants d’ambdues parts, el Director General de la Fundació Tecnocampus, Josep Lluís Checa i el President del Consell d’Administració de TUSGSAL, Federico Llobet. A més, també ha participat en aquesta acció el Director de ESCSET, Josep María Raya i el Secretàri del Consell d’Administració de TUSGSAL, Vicenç Climent.

TUSGSAL, en qualitat d’empresa d’Economia Social, valora molt positivament la signatura d’aquest acord. L’empresa treballa per mantenir-se com un dels principals operadors privats de referència a Catalunya i, d'aquesta manera, exportar el seu model mercantil en coherència amb el compromís històric de seguir participant amb responsabilitat en el teixit social, sempre d’acord amb els seus principis.


Clica per ampliar