Notícia inclosa a la secció denominada Assimptomàtics, supertransmissors i risc de contagi.

TUSGSAL és exemple d'empresa que ha realitzat testos serològics a la plantilla.