En general, la freqüència de pas del Nitbus passa dels 20 minuts habituals als 40 minuts.
Les línies N1 i N2 mantenen el 100 % de l'oferta habitual, cada 20 minuts, i les línies N10, N26 i N28 no tindran servei.


Davant l'evolució de la COVID-19 i atesos els advertiments i les pautes i recomanacions que estan fent les autoritats per evitar nous contagis a la metròpolis de Barcelona, l'AMB, com a titular dels serveis de transport públic metropolità de Barcelona, redueix al 50 %, de mitjana, el servei de Nitbus a partir de la nit del dilluns 20 de juliol de 2020.

Concretament, hi ha 2 línies de Nitbus del Barcelonès Nord que es mantindran al 100 % de l'oferta habitual, amb una freqüència de pas cada 20 minuts (N1 i N2); les línies N10, N26 i N28 es quedaran sense servei, i la resta de línies prestaran només el 50 % de l'oferta habitual, amb una freqüència de pas cada 40 minuts.

"L'objectiu d'aquesta mesura és contribuir a la reducció de la mobilitat nocturna, que és necessària per complir els requeriments de Salut i per evitar nous contagis a la metròpolis de Barcelona", ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. "S'han de limitar els desplaçament relacionat amb l'oci i hem de mantenir uns mínims d'oferta per a la mobilitat laboral imprescindible", ha afegit.

El servei de Nitbus compta actualment amb 21 línies diferents i arriba a 18 municipis metropolitans. A partir de la nit de dilluns 20 de juliol, la freqüència mitjana de pas del Nitbus passa dels 20 minuts habituals als 40 minuts.

La mesura ha estat adoptada per l'AMB, que està en coordinació amb l'ATM i els diferents operadors del transport públic de la metròpolis de Barcelona.
 

La informació completa de les xarxes de transport públic de l'AMB es pot consultar al compte de twitter @AMBmobilitat.