TUSGSAL dóna suport a la treballadora del Nitbus que el proppassat dissabte 22 d’abril va ser víctima, presumptament, d'assetjament per part d’un viatger.

Davant la magnitud de l’impacte mediàtic del vídeo que ha estat difós per les xarxes socials, TUSGSAL vol deixar clar el seu posicionament i comunicar que ha obert una investigació interna en el marc del seu protocol anti assetjament per aclarir el que va passar.

Des del moment en què es va tenir coneixement de la situació, l’empresa va contactar amb la treballadora, oferint-li tot el suport que pugui necessitar.

 

Suport a les persones treballadores

La direcció de TUSGSAL vol posar de manifest que la seva plantilla presta el servei amb la màxima professionalitat. TUSGSAL opera 11 línies de NitBus de l’Àrea Metropolitana i es mobilitza plenament per actuar contra la inseguretat en el transport públic, amb actuacions destinades a protegir tant les persones usuàries com els seus treballadors. Aquest compromís es materialitza amb:

➔Unes col·laboracions permanents amb un conjunt d’actors a nivell nacional i local (Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntaments, Mossosd’Esquadra, Guàrdia Urbana...).

Una política interna de formació i d’acompanyament del personal en matèria de seguretat (formacions específiques, protocols i procedimentsd’actuació, etc.).

➔Un desplegament constant de mitjans tècnics de seguretat (videovigilància a bord dels vehicles, polsadors d’emergència, cabines anti agressió...).

Aquestes eines permeten tant prevenir situacions d’aquesta índole com ajudar a resoldre-les en cas que esdevinguin.

 

DIREXIS per la igualtat

TUSGSAL forma part del grup DIREXIS, que compta amb 1.600 empleats en els àmbits mobilitat i de transport de viatgers. El grup té un compromís inequívoc per erradicar qualsevol tipus de violència sexual o per raó de gènere, així com qualsevol incident d’assetjament, comptant amb protocols interns per a gestionar-los.

Cal destacar que TUSGSAL, recentment, ha coorganitzat amb la Fundació per a la Seguretat Pública el cicle de debats ‘Transport públic, seguretat i gènere’, on experts, persones treballadores i professionals de l’àmbit de la seguretat han posat de relleu els reptes en relació a la seguretat al transport públic. Les conclusions que se n’extreguin serviran per aplicar al dia a dia en el servei i també compartir amb les administracions competents.