A aquests 12 vehicles s'afegiran 6 unitats més que a partir del proper dilluns 1 de desembre s'adjudiquen a la línia B5.

Dins la incorporació d'aquests 18 vehicles es renova gairebé el 10% de la flota i baixa l'edat mitjana dels autobusos.

Els nous cotxes són vehicles de nova generació amb unes prestacions molt importants quant a estalvi energètic, l'emissió de gasos i el confort i comoditat per als usuaris.

12 nous vehicles en servei