TRANSPORTS URBANS I SERVEIS GENERALS SAL, (TUSGSAL) des de l'any 1991 està gestionant part del transport urbà nocturn de Barcelona i altres municipis del Barcelonès Nord (NITBUS).

La mesa de contractació que regeix el concurs per a l’adjudicació d’un nou període del servei, en una resolució que considerem infundada, no ajustada a dret, i greument perjudicial per a la companyia, va acordar l'exclusió de l'oferta presentada presumptament per un incompliment dels plecs de condicions, per no acreditar la disponibilitat dels terrenys oferts com a projecte de cotxeres, previstes en uns terrenys oferts per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, sense que es dugués a terme la valoració de l'oferta en relació amb els criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor .

Al nostre parer considerem que la proposta presentada s'ajusta als requisits dels plecs de condicions i per això ha de ser valorada, ja que aporta un valor afegit a les condicions actuals del servei tant tècniques com econòmiques, sent en un altre cas que podria quedar afectada la lliure concurrència competitiva, en perjudici de l'interès general.

Aquesta situació ha generat una gran intranquil·litat a la plantilla, com a conseqüència d'això els treballadors del transport nocturn, la matinada del dijous 12 de febrer, han provocat algunes incidències en el servei, en defensa dels seus drets i interessos legítims.

Sobre les 05:30 hores, el servei ha quedat totalment restablert, tornant a la normalitat.