Com sempre, pots consultar els horaris de pas aproximats a la nostra web (www.tusgsal.cat), o utilitzant l’aplicació AMBtempsbus. 

Millores B15 TUSGSAL