El vehicle anomenat Wolta, funciona exclusivament amb un grup de bateries situades al sostre i no genera cap tipus d'emissió contaminant . Malgrat el seu petit tamany -només fa sis metres de llargada- ofereix un espai confortable per 22 passatgers i un seient per a PMR.bus. 

Proba bus electric