COMPLIANCE

Des de TUSGSAL creiem en una pràctica empresarial responsable, ètica, transparent i de compromís davant tots els estaments de la societat, generant polítiques anticorrupció, de respecte a la lliure competència i de transparència financera.

TUSGSAL creu fermament en una política de Compliance (Compliment de normativa legal en l'empresa) i, per això, ha elaborat un programa de compliment integral en l'àmbit del dret de la competència i del dret penal. L'objectiu principal és garantir les noves obligacions de prevenció penal imposades en l'àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques i materialitzar el compromís de compliment normatiu en aquests àmbits a l’interior de l'empresa.

L'organització ha creat i implantat polítiques i protocols d'actuació que integren mesures de vigilància i control per prevenir, evitar o, si s'escau, detectar de forma precoç qualsevol actuació delictiva o conducta il·lícita a l'efecte de la normativa de competència. Es busca minimitzar el risc de reputació de l'empresa per comportaments il·lícits per part de directius i o personal de TUSGSAL o de les empreses que formen part del grup.

Com a empresa d'economia social reafirmem amb aquestes mesures els nostres valors i principis, que han estat la base de la nostra llarga història de més de 35 anys servint la societat, integrant el compliment normatiu en la nostra cultura empresarial.