Principals títols integrats

T-10

Títol multipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona10,20€
2 zones20,10€
3 zones 27,40€
4 zones 35,25€
5 zones40,50€
6 zones 43,05€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

t50

T-50/30

Títol unipersonal i horari, de 50 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 43,50€
2 zones-
3 zones-
4 zones-
5 zones-
6 zones-

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

t50

T-70/30

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les
quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 60,90€
2 zones 88,05€
3 zones 120,75€
4 zones 147,90€
5 zones 169,3€
6 zones 183,70€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat

 

t50

T-mes

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona 54,00€
2 zones 72,70€
3 zones102,00€
4 zones 124,90€
5 zones 143,35€
6 zones 153,55€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-trimestre

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona145,30€
2 zones 196,50€
3 zones 275,25€
4 zones 337,15€
5 zones 386,80€
6 zones 414,40€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-jove

Títol personal i intransferible per a joves menors de 25 anys (durant tot el període d’utilització del títol), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport.

1 zona105,00€
2 zones 142,00€
3 zones199,20€
4 zones 244,00€
5 zones 280,00€
6 zones 300,00€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-dia

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d'Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona8,60€
2 zones 13,10€
3 zones 16,45€
4 zones 18,40€
5 zones 20,60€
6 zones 23,05€

Es poden adquirir les targetes a les estacions de metro, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Rodalies de Catalunya, a les estacions d’autobusos interurbans, a les oficines d’atenció al client de les empreses de transport integrat, a les terminals de ServiCaixa, als estancs i establiments de travesses i loteria, als quioscos de premsa i a altres establiments adherits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50   t50

T-mes FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona 43,20€
2 zones 58,15€
3 zones 81,60€
4 zones 99,95€
5 zones 114,65€
6 zones 122,85€
especial
1 zona 27,00€
2 zones 36,35€
3 zones 51,00€
4 zones 62,45€
5 zones 71,70€
6 zones 76,80€

Per a més informació consulta: www.atm.cat

 

t50  t50

T-trimestre FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona 116,25€
2 zones 157,20€
3 zones 220,20€
4 zones 269,75€
5 zones 309,45€
6 zones 331,55€
especial
1 zona 72,65€
2 zones 98,25€
3 zones 137,65€
4 zones 168,60€
5 zones 193,40€
6 zones 207,20€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50  t50

T-jove FM/FN

Títol personal i intransferible, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial menors de 25 anys (durant tot el període d’utilització del títol), amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 90
dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona84,00€
2 zones 113,60€
3 zones 159,35€
4 zones 195,20€
5 zones 224,00€
6 zones 240,00€
especial
1 zona52,50€
2 zones 71,00€
3 zones 99,60€
4 zones 122,00€
5 zones 140,00€
6 zones 150,00€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50  t50

T-70/90 FM/FN

Títol multipersonal i horari, per a membres de famílies monoparentals i nombroses de categoria general i especial, de 70 viatges integrats en 90 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 6 zones). Ha d’anar acompanyat del DNI, NIE o passaport i del carnet de família monoparental o nombrosa.

general
1 zona57,05€
2 zones 112,35€
3 zones 153,30€
4 zones 197,40€
5 zones 226,65€
6 zones 240,95€
especial
1 zona35,65€
2 zones70,20€
3 zones 95,80€
4 zones 123,40€
5 zones 141,65€
6 zones 150,60€

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-16

Títol de transport per als nens i nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l'any en que compleixen els 16 anys. Permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.Títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família. Sistema propi d’emissió.

Per a més informació sobre com obtenir la T-16, consulta: www.t-16.cat
t-trimestre

T-trimestre bonificada per a persones en situació d’atur

S’estableix un descompte en el títol T-Trimestre si es compleixen determinats requisits.

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t50

T-4

Títol personal i intransferible per als posseïdors de la Targeta rosa metropolitana de tarifa reduïda. Permet fer 10 desplaçaments integrats combinant metro, FGC, tramvia (Trambaix i Trambesòs) i autobusos de l’àrea metropolitana de Barcelona, únicament dins de la zona 1.

1 zona
4,00 €

Per a més informació consulta: www.atm.cat

Bitllet senzill

El bitllet senzill no és un títol integrat. Només permet fer un desplaçament sense transbordament en els autobusos de Tusgsal. És unipersonal, sense personalitzar i s’adquireix a l’autobús.

2,20 €

T-escolar

T-escolar

La T-escolar és un títol unipersonal de transport de dos viatges. Permet fer desplaçaments en metro, busos regulars de TUSGSAL i de TMB, línies urbanes de FGC i el Tram.
La T-escolar la poden utilitzar menors de 16 anys i monitors únicament per a desplaçaments col·lectius. Qualsevol centre educatiu, incloent centres d'esplai i d'oci, pot sol·licitar la T-Escolar a l'Ajuntament de Badalona i recollir-les al Centre d'Atenció Personal de Tusgsal (Plaça d' en Joan Miró , 3).

1,05€

t-episodi-ambiental

T-aire

Títol multipersonal i horari de 2 viatges integrats (d’1 a 6 zones) a utilizar el mateix dia de la primera validació.

No és vàlid a les estacions de metro Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

Només és vàlid els dies de restricció de trànsit per contaminació i fins que s'acabi el servei.

1 zona1,85 €
2 zones3,60 €
3 zones4,95 €
4 zones6,35 €
5 zones7,30 €
6 zones7,75 €

Per a més informació consulta: www.atm.cat
t-episodi-ambiental

T-verda

Títol de transport públic gratuït durant un període de tres anys destinat a les persones empadronades a l'àmbit de l'ATM que acreditin el desballestament recent d'un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la targeta i per a tot l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat (6 zones).


Per a més informació consulta: www.atm.cat
 

Títols integrats especials i altres