CONSELLS

 • Des de la parada, aviseu-nos amb temps perquè puguem parar.
 • Faciliteu l’import exacte o el més aproximat amb monedes. Els conductors no poden facilitar canvi superior a 10€.
 • Valideu sempre la targeta o abonament, encara que feu un transbordament.
 • Per seguretat i comoditat dels usuaris, plegueu el cotxet i situeu-lo a la zona reservada.
 • No distragueu el conductor.
 • Sigueu amables amb tothom i cediu els seients d’ús preferent a qui ho necessiti.
 • Situeu-vos a la porta de sortida quan s’apropi la vostra parada.
 • Sol·liciteu la parada amb prou antelació.

 

DRETS DELS USUARIS

 • Ser transportats i continuar el viatge en cas de parada per incidència.
 • Sol·licitar i rebre informació sobre els serveis o modificacions dels itineraris.
 • Ser tractats respectuosament i correctament.
 • Formular reclamacions i rebre’n resposta.
 • Accedir al bus amb bicicleta plegable que no superi les dimensions 100x60x25 cm un cop plegada.

 

OBLIGACIONS

 • Reunir les condicions mínimes d’higiene i sanitat.
 • Disposar d’un bitllet o títol vàlid.
 • Conservar el bitllet i mostrar-lo quan se sol·liciti.
 • Atendre les indicacions dels empleats o dels cartells.
 • Evitar qualsevol maltractament de les instal·lacions.

 

PROHIBICIONS

 • Viatjar sense bitllet o amb un bitllet manipulat.
 • Entrar o sortir del vehicle per la porta no indicada.
 • Entrar al vehicle si s’adverteix que està ple.
 • Impedir o forçar l’obertura o tancament de les portes.
 • Distribuir propaganda, fixar cartells, mendicar i vendre béns o serveis sense autorització expressa.
 • Fumar.
 • Introduir objectes o materials perillosos o molestos, excepte cotxets de bebè.
 • Tot comportament que impliqui perill.
 • Entrar animals excepte en cas de gossos pigall i animals domèstics que puguin ser transportats en receptacles convenientment preparats.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

 • L’incompliment de les obligacions serà sancionat amb una multa mínima de 100 euros.

 

Aquest és un extracte del Reglament de Viatgers de Serveis de Transport Públic de superfície de l’AMB.

Podeu descarregar el reglament complet aquí i consultar modificacions posteriors i altres canvis d'aquesta norma aquí. També trobareu un exemplar complet disponible a l'Oficina d’Atenció al Client de TUSGSAL.