23 de maig de 2016

L'empresa TUSGSAL (Transports Urbans i Serveis Generals S.A.L) juntament amb la corredoria d'assegurances Willis Towers Watson posarà en marxa per primera vegada una acció de prevenció, assistència i ajuda als viatgers.

Es pretén la conscienciació dels passatgers sobre la seguretat a bord, fent-los veure la necessitat que ells mateixos adoptin també les mesures necessàries i lògiques per a la seva autoprotecció alhora que la dels altres usuaris.

L'acció preveu dues iniciatives: d'una banda la disposició d'un informador que anirà rotant en diferents línies de TUSGSAL per prestar assistència i suport als viatgers, especialment en qüestions relacionades amb la seguretat ; i de l'altra, el repartiment de 3.500 fullets amb consells de seguretat per als viatgers.
 

Disposició d’un informador

Durant tres setmanes (del 23 de maig fins el 10 de juny) un informador realitzarà aquesta acció a  l'interior dels autobusos viatjant al costat dels usuaris, per al seu assessorament - assistència, i anirà fàcilment identificat amb els logos de Willis Towers Watson i de TUSGSAL.

L'informador es centrarà en:

  1. Facilitar els seients reservats per a gent gran i embarassades.
  2. Fer recomanacions a les persones en cadira de rodes, persones amb mobilitat reduïda, especialment en el seu enganxament amb els cinturons de seguretat habilitats a aquest efecte. De la mateixa manera, s'informarà als usuaris amb cotxets de nen.
  3. Recomanar l'adherència als agafadors disposats per a la seva millor subjecció durant el trajecte.
  4. Propiciar la disposició del passatge cap al fons de l'autobús per a millor deambulació i seguretat.
  5. Explicar que la col·locació de motxilles o objectes poden entorpir i molestar dins de l'autobús.

Aquesta acció també pretén analitzar i avaluar les mesures de seguretat que es poden adoptar per a la prevenció de possibles incidències. Per a això s'ha confeccionat un full de presa de dades que omplirà l'informador al final de la jornada i en la qual es recolliran dades importants per poder avaluar en el seu conjunt o detalladament , i que serveixi per conèixer la repercussió de la mesura en tota la seva extensió.
 

Repartiment de material informatiu

D'altra banda, es difondrà  un fullet informatiu incidint en la seguretat a bord dels viatgers, el títol és "MOU-TE A TUSGSAL AMB SEGURETAT". S'han confeccionat 3.500 exemplars que seran lliurats a l'informador perquè els reparteixi entre els viatgers de l’autobús. Recull recomanacions i recorda les normes per als diferents moments del viatge: en pujar a l'autobús (sobre l'accés amb objectes, la millor manera d'ubicar un carret de nadó, etc. ), dins el mateix (consells per a persones amb mobilitat reduïda, accions que no estan permeses, respecte de seients reservats) i al baixar (consells per a persones en cadira de rodes i com utilitzar els sistemes per a la sortida).