Badalona, 26 de juliol
20:00 hores

 

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​en reunió celebrada el 26 de juliol de 2016, ha acordat posposar el punt de l'ordre dia que sotmetia a l'aprovació del ple, la continuïtat del procediment d'adjudicació del servei NITBUS, desestimar la revisió de nul·litat del procediment per incompliment de la normativa europea i excloure a l'empresa TUSGSAL.

Havent transcorregut diversos mesos des que l'AMB sol·licités un informe a la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat, per a fonamentar la seva decisió sobre l'adjudicació, ens resulta sorprenent, que s'hagi tramitat per la via d'urgència el punt d'ordre del dia, una vegada coneguda la resolució.

Al nostre parer, considerem que la Resolució de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat, sol·licitada a instàncies de l'AMB, reflecteix amb claredat meridiana que els requisits de publicitat regulats en l'art. 7 del Reglament 1370/2007 europeu és d'aplicació a tot contracte d'explotació del servei de transport de viatgers, sigui concessió o sigui qualsevol altra modalitat de contracte, inclosa la gestió interessada.

Entenem que una altra fonamentació diferent suposa una utilització parcial i restrictiva dels raonaments de l'informe, i en aquest sentit manifestem que el mateix ve avalat pel màxim òrgan consultiu en matèria de Contractació Pública de Catalunya, de reconegut prestigi.

No obstant això, el Ple de l'AMB, a instàncies de la Presidència, en la sessió celebrada en el dia d'avui, ha acordat sol·licitar un nou informe jurídic a un expert independent, amb la finalitat de dotar al procés de majors garanties de transparència i seguretat jurídica.

TUSGSAL vol, en tot cas, manifestar el seu agraïment a tots els grups polítics que han donat suport a aquesta proposta, per haver entès la inoportunitat de la urgència en tractar l'assumpte, així com les conseqüències que s'haguessin pogut derivar en el supòsit d'aprovar l’establert a l'Ordre del dia publicat.

Finalment, agraïm el suport rebut per la Unió General de Treballadors, en defensa del dret dels treballadors de TUSGSAL, i igualment a totes les institucions, entitats i ciutadans que han mostrat la seva solidaritat amb aquest procés.