El passat divendres dia 19, els empleats de TUSGSAL van aplegar-se al saló d'actes del BCIN per celebrar la preceptiva Junta General d'Accionistes. Com es sabut l'empresa es una Societat Anònima Laboral en la que pràcticament tots els treballadors son a la vegada accionistes i per tant propietaris de TUSGSAL. A prop de 300 empleats -altres molts estaven treballant atenent el servei- van participar a la Junta, fent realitat allò que es diu dins l'empresa : "som treballadors 365 dies a l'any i un som accionistes".

A la Junta, el Consell d'Administració tot seguint l'ordre del dia va exposar amb tot detall l'informe de gestió i els resultats de l'exercici 2014 que es va tancar positivament tant en els aspectes socials com econòmics. Per tercer any consecutiu, com a conseqüència de l'impuls del nou equip de gestió, el compte de resultats s'ha tancat amb un balanç ben positiu, tant de la pròpia Empresa com de les empreses del grup.

Al llarg de la Junta els treballadors/accionistes, previ informe del President del Consell d'Administració i proposta del Secretari, van aprovar per rotunda gran majoria tots els punts previstos a l'ordre del dia.

Junta accionistes TUSGSAL 2015